Om Hedensted Gymnastikforening

Hedensted Gymnastikforening
Hedensted Gymnastikforening er en selvstændig forening dannet i 1962. Bestyrelsen består af 5 personer, formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem. Der afholdes generalforsamling hvert år i oktober. Formanden og det menige bestyrelsesmedlem er på valg i de lige år, næstformand, kasserer og sekretær er på valg i de ulige år. Derforuden vælges der hvert år 2 suppleanter, disse vælges for et år af gangen. Foreningen har 2 revisorer, disse vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen, således at 1 revisor er på valg hvert år. Foreningen har ca. 500 medlemmer, primært børn.

Gymnastikopvisning
Hedensted Gymnastikforening af holder hvert år gymnastikopvisning for foreningens hold, dette foregår i Hedensted Centret i marts eller i starten af april. Foruden foreningens egne hold kommer der typisk 1 eller 2 gæstehold og laver opvisning. Dette er altid en festlig dag med mange tilskuere og glade gymnaster, som viser hvad de har lært i løbet af sæsonen. Udover at deltage i lokalopvisningen opfordrer bestyrelsen til, at så mange af HGF´s hold som muligt deltager i DGI´s forårsopvisninger. At deltage i en af DGI´s børneopvisningsdage er en stor oplevelse for mange børn, det er dejligt at få lov at vise, det man har lært i løbet af sæsonen mere end en gang. Endvidere bidrager en sådan oplevelse til et bedre sammenhold på de enkelte hold.

Træningsfaciliteter
Hedensted Gymnastikforenings hold træner i boldhallen ved Hedensted skole, Østerled 8, Hedensted. HGF har mange redskaber og redskaberne bliver løbende efterset, ligesom bestyrelsen er meget åben for forslag om ny indkøb fra trænerstaben, dog er vi i øjeblikket meget udfordret på plads i redskabsrummene.

Hedensted Gymnastikforenings vision er, at:

 • Være en attraktiv gymnastikforening for både gymnaster, instruktører, hjælpeinstruktører og hjælpere.
 • Være en rummelig forening, hvor der er plads til alle uanset talent, alder, køn og etnisk baggrund.
 • Være en moderne og innovativ forening, der sprudler af dynamik og aktivitet.
 • Respektere hinanden og prioritere kvalitet og socialt samvær.
 • Have mange veluddannede instruktører.

Samværspolitik
Vi har i Hedensted Gymnastikforening valgt at formulere en samværspolitik, for at tydeliggøre de rammer vi ønsker i foreningen:

I Hedensted Gymnastikforening:

 • Er et nej et nej, også i leg.
 • Kommer ingen med sjofle kommentarer eller tilråb om hinanden.
 • Respekterer vi børnenes blufærdighed ved omklædning og badning.
 • Har vi en naturlig omgangsform, som gør, at vi trøster børn, der er kede af det, og leger, tumler og slås med hinanden så længe alle synes det er sjovt.
 • Får nye ledere ikke eneansvar for en gruppe børn.
 • Er der altid minimum 2 ledere med på ture med overnatning – gerne en af hvert køn.
 • Hedensted Gymnastikforening er et sted hvor vi har det rart, og vi tolererer ikke mobning, grimt sprog og lignende.

Der er indhentet børneattester på samtlige ledere og bestyrelsesmedlemmer.